Nyhet | 2013-03-26 | 15:31

Rekordproduktion för Forsmark 2

Under måndagsdygnet producerade Forsmark 2 rekordhöga 24 403 megawattimmar. Det är lika mycket el som närmare 2 500 genomsnittliga hushåll förbrukar under ett år.

Forsmark 2 har under måndagsdygnet producerat ungefär 300 megawattimmar mer än tidigare. Detta i och med att den tidigare maxeffekten på 996 MW elektrisk effekt passerades då reaktorn nådde 1 014 MW.

Mellan den 16 mars och 11 maj har Forsmark 2 tillstånd för provdrift på högre effekt. Forsmark 2 kommer under perioden att gradvis öka effekten upp till 1 120MW.

Under perioden kommer ett stort antal prover genomföras för att bland annat verifiera anläggningens olika funktioner vid högre effektnivåer. I och med provningen kommer reaktorns effekt att variera.

Den högre effekten på 1 120 MW kommer att införas i den rutinmässiga driften efter att tillstånd har erhållits från Strålsäkerhetsmyndigheten. Detta förväntas kunna ske tidigast efter revisionsavställningen 2014.

Så höjs effekten vid Forsmark 2 (pdf 565 kb)
Pågående projekt - Effekthöjning
Provdrift på högre effekt inleds
Justering tidsplan effekthöjning