Nyhet | 2011-04-19 | 09:48

Rekordresultat för Forsmark

Forsmark producerade under det första kvartalet 2011 6,9 TWh el, vilket är det högsta någonsin. Rekordresultatet grundar sig i ett kvartal med produktion utan störningar samt en förbättrad verkningsgrad jämfört med det tidigare rekordet från 2004. Forsmark 1 har haft ett väldigt bra verksamhetsår där anläggningen har haft 226 dagars kontinuerlig drift, vilket är från förra årets revision till årets revisionsavställning. – Fokus ligger på fortsatt hög säkerhet samt systematisk kartläggning av anläggningens status och ökad framförhållning i revisionsplaneringen, säger Stefan Persson. Tangerat rekord för Ringhals Även Ringhals hade ett mycket bra första kvartal 2011 med tangerat produktionsrekord på 7,77 TWh. Detta trots att Ringhals 2 enbart kör på 94 procent av sin kapacitet på grund av för låg kapacitet i hjälpmatarvattenpumparna. Det här problemet åtgärdas under den nu pågående revision då pumparna byts ut vilket möjliggör ännu bättre resultat framöver. Toppåret produktionsmässigt under 2000-talet var 2008 då Ringhals producerade 7,78 TWh under första kvartalet.