Nyhet | 2007-08-29 | 10:45

Rekordsommar för vattenkraftens besöksverksamhet

Vattenfall Vattenkraft har besöksverksamhet på fem platser i landet. Samtliga har upplevt en ökning av antalet besökare under sommaren.

På Laxön Science Center i Älvkarleby söder om Gävle har förväntningarna överträffats flera gånger om.

– Vi har haft tre gånger så många besökare som vi räknade med och det är fantastiskt med tanke på att vi öppnade Science Center så sent som den 17 maj, säger Gun Drage, ansvarig för verksamheten på Laxön Science Center.

På Laxön visas experiment med naturvetenskaplig anknytning och givetvis med en viss inriktning på vatten. Av de turister som under sommaren besökt Laxön har också omkring en tredjedel besökt kraftstationen i Älvkarleby.

Science Center har i första hand inriktat sin verksamhet mot skolungdomar upp till mellanstadiet. Efter sommarens framgångar finns dock planer på att utveckla verksamheten.

– Under hösten ska vi också rikta oss mot högstadie- och gymnasieklasser, berättar Gun Drage.

Laxödagen med öppet hus

En annan stor kraftsamling under hösten är Laxödagen den 23 september. Då hålls öppet hus, inte bara i Science Center utan även i de hantverksbodar som också finns samlade på Laxön. Gun Drage tror på fortsatta framgångar under hösten och våren:

– Våra fantastiska ungdomar som är anställda som guider samt vårt spännande koncept gör att jag tror att vi bara sett början av turistströmmen till Laxön, säger Gun Drage.

Populära vattenpåsläpp

I Trollhättan finns Vattenfalls vagga i form av Olidans kraftstation som i sin tur ingår i ett fallområde som förmodligen saknar motstycke i Sverige. Varje år anordnas här Fallens dag, en turistattraktion som varje år lockar tiotusentals besökare till Trollhättan. Förutom kraftstationen och fallområdet finns även energicentrat Insikt där utställningar om energi, främst då vattenkraft, finns samlade.

– Under sommaren har vi märkt en ökning av besökare jämfört med tidigare år, både till Insikt men även till kraftstationen. Glädjande har också antalet utländska besökare ökat, främst är det tyskar och belgare som hittar hit, berättar Christer Götesson, ansvarig för visningsverksamheten.

Från den 1 juli arrangeras också dagliga vattenpåsläpp då flera hundra kubikmeter vatten släpps på under en kortare stund. Mellan 35 000 och 40 000 personer beräknas ha sett detta magnifika skådespel trots det dåliga väder som rått hela sommaren. Även Christer Götesson hyllar arbetsinsatsen från sina guider.

– Aldrig har vi haft så fantastiska guider som i år, säger han.

Gammal och ny vattenkraft

150 mil norrut ligger Porjus, Vattenfalls näst äldsta kraftstation. Även här har man märkt av en ökad besöksfrekvens jämfört med tidigare år.

– Vi har visserligen utökat antalet öppetdagar men jag räknar ändå med att vi ökat antalet besökare med ungefär 30 procent, säger Sonja Signarsdotter, ansvarig för Porjus besöksverksamhet och även huvudansvarig för Vattenfall Vattenkrafts besöksverksamhet.

I Porjus är det den gamla, från 1915, nu nedlagda kraftstationen som i första hand visas men möjlighet finns också att besöka den nya kraftstationen några hundra meter därifrån.

Även i Porjus har andelen utländska besökare ökat. Främst är det tyskar men även belgare, engelsmän, amerikaner och holländare som letar sig hit.

Hällristningar och kraftverk

Näsåker klingar kanske inte så bekant för många men säg Nämforsen så förknippar många det med forntida hällristningar – och kraftverk. Här finns ytterligare en av Vattenfalls besöksstationer, och även om kraftstationen inte är av samma storlek som Porjus eller Olidan så lockar den varje år en skara turister.

– Jag kan se en ökning av besöksantalet på omkring 15 procent och det är bra för en så liten ort som Näsåker, menar Bertil Nordin, besöksansvarig för Nämforsen.

Precis som i Trollhättan förekommer så kallat vattenpåsläpp vid Nämforsen. Här är det dock ordnat så att en mäktig fors mullrar from över de unika hällristningarna dygnet runt under de tre sommarmånaderna.

Laxtrappan under ombyggnad

Utanför Umeå, en dryg mil inåt landet ligger Stornorrfors kraftstation. Här finns Sveriges längsta laxtrappa som ska hjälpa laxen förbi kraftstationen på väg uppströms mot lekplatserna. Innan laxen ”hjälps” ur laxtrappan och släpps igen ska den vägas. Det görs en gång om dagen under sommaren och detta har blivit en stor turistattraktion. Att se laxar på upp mot 15 kanske 20 kg på nära håll är en mäktig naturupplevelse – och en sporre för sportfiskare…

Tyvärr har laxtrappan varit stängd under sommaren och kommer så att vara även nästa år. Detta beror på att vi ska bygga en ny, modernare laxtrappa. Trots det har besöksantalet ökat men då i kraftstationen.

– Jag räknar med att antalet besökare till kraftstationen ökat med drygt 40 procent och det beror mycket på att våra guider har fått fler visningstillfällen när laxtrappan varit stängd, säger Kenneth Eriksson, visningsansvarig vid Stornorrofrs kraftstation.

Normala år besöker omkring 4 000 personer laxtrappan men den siffran kommer förmodligen att överträffas redan sommaren 2009, då den nya laxtrappan ska vara öppnad.