Nyhet | 2011-01-12 | 13:01

Rekordveckor för Ringhals och Forsmark

Aldrig tidigare sedan Vattenfalls svenska kärnkraftverk Ringhals och Forsmark byggdes har de tillsammans producerat så mycket el som under de två sista veckorna 2010. För vecka 51 noterades nytt rekord för den sammanlagda nettoproduktionen och för vecka 52 blev produktionen ännu något bättre. Hittills under det nya året 2011 har produktionen också fortsatt utan störningar. Rekordsiffran för den sammanlagda nettoproduktionen vecka 52 var 1.144.491 MWh. Det tidigare veckorekordet, 1.142.870 MWh noterades i september 2008. – Siffrorna är särskilt glädjande mot bakgrund av förra vinterns omfattande driftstörningar och det gångna årets problem, bland annat med vibrationer på turbinventilerna i Forsmark 2 och förlängda revisioner på Ringhals säger Peter Gango, chef för Vattenfalls affärsenhet BU Nuclear Power. En del av förklaringen till rekordsiffrorna är de stora moderniseringar som gjorts i några av reaktorerna. Moderniseringsprogrammet är det mest omfattande sedan de svenska kärnkraftverken byggdes. Totalt satsas omkring 50 miljarder kronor fram till år 2016 för att modernisera och anpassa Vattenfalls kraftverk till nya säkerhets- och miljökrav och höja effekten. Driftstörningarna förra vintern berodde på att de omfattande ombyggnaderna i några reaktorer tog längre tid än beräknat.