Nyhet | 2009-10-08 | 15:55

Rektorer på besök i Forsmark

Kajsa Engholm, informatör från SKB, och Christoffer Ågstrand, informatör vid Forsmarks Kraftgrupp i diskussion med rektorerna.

Rektorer från samtliga skolor i Östhammars kommun besökte Forsmark igår. Samarbetsformer kring bland annat studiebesök diskuterades med Svensk Kärnbränslehantering, SKB, och Forsmarks Kraftgrupp.

För inbjudan stod SKB och Forsmarks Kraftgrupp, som sedan många år samarbetar i skolfrågor.
– Vi diskuterade vägar till utveckling inom vår skolverksamhet, säger Peter Jansson, chef för besöksverksamheten vid Forsmarks Kraftgrupp.

Rektorerna fick en guidad tur av SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, Biotestsjön och Forsmarks bruk. Dagen avslutades vid kärnkraftverket med diskussioner om samarbetet.

Rektorerna kom från hela Östhammars kommun.

Birgitta Söderberg, rektor på Öregrunds skola med elever från förskolan upp till årskurs 6, ställde frågan om man kan lita på att informationen som når eleverna vid studiebesöken är saklig och objektiv.
– I de samarbeten vi haft med skolor på grundskolenivå handlar informationen nästan uteslutande om ellära och energikunskap i allmänhet, inte om kärnkraft som energislag. Den informationen förs in först mot slutet av högstadiet och på gymnasiet, förklarade Linda Bergman informatör vid Forsmarks Kraftgrupp.

Forsmarks Kraftgrupp har ett intresse av att barn engagerar sig i teknik, energi och ellära, eftersom det framtida rekryteringsbehovet beräknas vara stort.

Ansvarig för skolkontakter vid Forsmarks Kraftgrupp är Christoffer Ågstrand. Han är nöjd med mötet, som han tror kommer att leda fram till ett fördjupat samarbete med skolorna. Rektorerna åker nu hem för att diskutera önskemål och förväntningar på samarbetet med Forsmarks Kraftgrupp och SKB.
– Elevbesöken kommer att bli mer nischade än de varit tidigare. Vi kommer att anknyta till elevernas utbildning och framtida arbetsliv på ett tydligare sätt framöver.