Nyhet | 2009-07-01 | 09:24

Ren energi till Roskildefestivalen

Vattenfall och Roskildefestivalen har skrivit under ett samarbetsavtal som innebär att årets festival blir koldioxidneutral och vindkraftbaserad.

I år har man fokuserat på klimatfrågan och ansträngt sig för att minska energiförbrukningen. Därför har Roskildefestivalen valt att ingå ett samarbetsavtal med Vattenfall, där vi förser festivalen med energi från förnybara källor.

Vattenfalls blåmålade rotorblad blir flitigt använd som mat- och mötesp...

Vattenfalls blåmålade rotorblad blir flitigt använd som mat- och mötesplats för hungriga festivaldeltagare.

Världens första koldioxidneutrala rockfestival?

– De har låtit ta fram en rapport om festivalens koldioxidutsläpp, men helt utan energi går det inte att arrangera norra Europas största musikfestival. Vi har valt att köpa koldioxidkvoter och vindkraftcertifikat som med god marginal når upp till elförbrukningen vid förra årets festival, säger Marianne Reedtz Sparrevohn som är Vattenfalls kommunikationschef i Danmark.

Med sin Green Footsteps-kampanj och andra initiativ riktade mot unga är festivalen på rätt väg för att få den unga generationen att ta sin del av ansvaret för klimatet.

- Det är inte ofta man får upp emot 100 000 unga personer samlade på en gång, så det är en unik möjlighet att göra dem medvetna om deras möjligheter att göra något för klimatet, att det med andra ord är ett gemensamt ansvar som alla måste ta på sig, säger Marianne Reedtz Sparrevohn.

Rotorblad som blickfång

Vattenfall syns på området Climate Community med ett blåmålat nästan tio meter långt rotorblad från ett vindkraftverk som nyligen tagits ur bruk på Nordjylland.

För mer information, kontakta:

Niels V. Vester