Nyhet | 2009-06-25 | 15:45

Ren energi till Roskildefestivalen

När Coldplay och de andra stora musiknamnen spelar på scenen i Roskilde kan de göra det med gott samvete. Vattenfall och Roskildefestivalen har nämligen skrivit under ett samarbetsavtal som innebär att festivalen blir koldioxidneutral och vindkraftbaserad. Roskilde - Det är inte ofta man får upp emot 100 000 unga personer samlade på en gång, så det är en unik möjlighet att göra dem medvetna om deras möjligheter att göra något för klimatet, att det med andra ord är ett gemensamt ansvar som alla måste ta på sig, säger Vattenfalls kommunikationschef i Danmark, Marianne Reedtz Sparrevohn. Roskildefestivalen i Danmark har genom åren engagerat sig i olika viktiga samhällsfrågor. I år har man fokuserat på klimatfrågan och ansträngt sig för att minska energiförbrukningen. Roskildefestivalen har valt att ingå ett samarbetsavtal med Vattenfall som förser festivalen med energi från förnybara källor. - De har låtit ta fram en rapport om festivalens koldioxidutsläpp, men helt utan energi går det inte att arrangera norra Europas största musikfestival. De har med andra ord vidtagit de mått och steg som är möjliga, och så har Vattenfall valt att köpa koldioxidkvoter och vindkraftcertifikat som med god marginal når upp till elförbrukningen vid förra årets festival, säger Marianne Reedtz Sparrevohn.