Nyhet | 2011-01-24 | 14:15

Reservkraft med Rolls Royce

På Väröhalvön finns inte bara Ringhals kärnkraftverk utan även reservkraftverket Lahall.

När gasturbinstationen Lahall byggdes år 1973 var det i syfte att vara en back up för kraftsförsörjningen av Ringhals, och det finns fortfarande en nödstartknapp i kontrollrummet på Ringhals 1, som med ett enkelt tryck kan starta igång två av Lahalls fyra block. Från Svenska Kraftnäts driftcentral i Stockholm kan alla fyra blocken startas.

Manuell och automatisk start
Men Lahall startar inte bara på manuell begäran. Anläggningen går dessutom igång per automatik när frekvensen i nätet går ner en bit under 50 Hz.

– Vi ligger och känner av frekvensen på nätet hela tiden och startar upp om Sverige drabbas av ledningsfel i exempelvis Norrland, berättar Hans Lundin på Vattenfall Service Nordic som tillsammans med två kollegor sköter anläggningen på entreprenad åt Svenska Kraftnät.

Hans Lundin 
En vanlig dag på jobbet för Hans Lundin. En arbetsdag kan innebära allt från att övervaka skärmar i kontrollrummet till att ronda anläggningen.

Korta driftperioder
Frekvensreglering från Lahall skedde ett tiotal gånger år 2010, men det brukar bara röra sig om 15-30 minuters drift varje gång. Sällan körs Lahall under någon längre period än så, inte ens förra vintern då produktionen var låg och elpriserna under några timmar kom upp i höga siffror. Man får backa ytterligare några år tillbaka i tiden – till mitten av årtiondet – för att se att det faktiskt funnits perioder då anläggningen kördes några dagar i sträck på grund av låg elproduktion i landet.

Eftersom oljekraftverk inte är så miljövänliga har Lahall bara tillstånd för att köra på produktion ett par procent av årets dagar. Men i de stora oljetankarna finns kapacitet för att köra tio dygn i sträck, om det skulle behövas.

Lahalls reservkraftverk
Jetmotorernas friskluftsintag sitter på taket. De små husen ger elbyggnaderna ett säreget utseende.

Flygplansmotorer
Det ligger fyra elbyggnader på området – en för varje block. Varje elbyggnad rymmer en generator, två turbiner och fyra jetmotorer. I jetmotorerna av märket Rolls Royce tillverkas den gas som driver turbinerna.

– Det är samma motorer som användes på flygmaskinerna av märket Caravelle som tillverkades fram till 70-talet, berättar Hans.

Att det är hög klass på dessa motorer förstår man. De har fungerat fint sedan installationen 1973 och hittills bara kört i sammanlagt ungefär 1000 timmar.

– Den stora servicen ska göras först efter 10 000 timmar, berättar Hans som är entusiastisk över de fina motorerna. Idag hade det inte gått att köpa in en sådan motor, den hade kostat alldeles för mycket.

Interiör från kraftverket
I jet-motorn komprimeras luften i 19 steg innan den hamnar i brännkammaren där den blandas med oljan och antänds. Det är avgaserna från två motorer som sedan driver turbinen.

Lahalls kraftstation

Storlek: Fyra block
Effekt: Total effekt – 240 MW, varje generator alstrar 60 MW 
Starttid: Cirka 4 minuter
Självstartande: För att kunna starta upp även när nätet är nere har man likströmsmotorer som körs på batteri och kan starta anläggningen även utan yttre spänning.
Frekvensreglering: Sveriges frekvensreglering utförs vanligen i vattenkraftstationerna, men vid större nedgångar går kol- och oljekondenskraftverken igång. Block 1 och 2 startar när nätfrekvensen gått ner från 50 Hz till 49,7 Hz under fem sekunder. Block 3 och 4 vid 49,6 Hz.
Kraftreserven: Liknande anläggningar i västra Sverige ligger i Arendal (Göteborg) och Stallbacka (Trollhättan). Personalen på Lahall tränas även i att sköta dessa anläggningar.
Antal anställda: Tre, men i beredskapen ingår ytterligare tre personer från Trollhättan.

Läs mer
Så fungerar en gasturbin