Nyhet | 2007-03-22 | 13:00

Resultat från enkätundersökning om Lillgrund

Intresset och åsikterna om Lillgrund vindkraftpark varierar. Det visar resultaten från vår enkätundersökning.

Under vintern 2006-2007 samlade vi in åsikter och kommentarer om Lillgrund vindkraftpark via en enkät som fanns här på hemsidan under perioden 21 november till 9 januari.

Syftet med enkäten var att undersöka vad allmänheten känner till om Lillgrund vindkraftpark, hur de vill få fortsatt information samt vilken typ av information de önskar. Vi vill också veta hur många som är positivt, negativt respektive neutralt inställda.

Enkäten frågade vilken typ av information de svarande helst vill få i framtiden och gav möjlighet att skriva egna kommentarer. Några personer har valt att svara på en beställd pappersenkät. Även dessa svar har givetvis räknats med i resultatet.

Resultat

  • Bland de svarande finns 51 % negativa, 35 % positiva och 14 % neutrala.
  • Bland dem som ser havet från sina bostäder är fler negativt inställda till projektet än de som saknar havsutsikt.
  • Två postnummerområden (Höllviken och Malmö) har en majoritet av positiva svaranden medan svarande från övriga berörda områden är övervägande negativa.
  • De flesta svarande vill ha fortsatt information i form av skriftliga utskick. Ungefär en fjärdedel av de svarande önskar information via Vattenfalls hemsida.

Information om hur många som har ändrat inställning under projektets gång är också intressant för oss, samt om dessa svarande blivit mer positiva eller mer negativa. Rapporten jämför därför de aktuella resultaten med en tidigare genomförd enkätundersökning från 2005.

Ladda ner rapporten

Rapport från enkätundersökning om Lillgrund