Nyhet | 2007-03-22 | 12:00

Resultat från enkätundersökning om Trolleboda

Vad tycker närboende om Trolleboda vindkraftpark? Läs resultaten från vår enkätundersökning.

Under vintern 2006-2007 samlade vi in åsikter och kommentarer om planerna inför Trolleboda vindkraftpark via en enkät som fanns här på webbplatsen under perioden 21 november - 9 januari. I samband med detta skickade Vattenfall ut information om enkäten till boende och markägare i området. Det fanns också möjlighet att ringa och beställa enkäten i pappersformat.

Syftet med enkäten var främst att undersöka vad allmänheten känner till om Trolleboda vindkraftpark, hur de vill få fortsatt information samt vilken typ av information de önskar. Vi vill också veta hur många som är positivt, negativt respektive neutralt inställda. Enkäten frågade vilken typ av information de svarande helst vill få i framtiden och gav möjlighet att skriva egna kommentarer.

Resultat

  • 60,3 % av de svarande uppger att de känner till projektet Trolleboda vindkraftpark.
  • Ännu fler (65,5 %) uppger att de är positivt inställda till projektet, vilket tyder på en positiv inställning till vindkraft i allmänhet.
  • Ingen av de tillfrågade orterna (baserat på postnummer) hade fler negativa än positiva svarande.
  • Havsutsikten påverkar svaren något. De som inte ser havet från sin bostad är positiva till projektet i större utsträckning än de som har havsutsikt.
  • Runt hälften av de svarande vill ha fortsatt information i form av skriftliga utskick och ungefär en fjärdedel önskar information via Vattenfalls hemsida.

Ladda ner rapporten

Rapport från enkätundersökning om Trolleboda