Nyhet | 2010-05-20 | 16:03

Returträ blir el och fjärrvärme i Jordbro

Senare i sommar står Vattenfalls nya kraftvärmeverk i Jordbro klart. Den nya anläggningen kommer att producera värme och el av biobränsle. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dRmnj30FUf8[/youtube] Det nya kraftvärmeverket kommer att byggas i anslutning till det tidigare värmeverket och precis som i det gamla verket kommer biobränsle att eldas i det nya. För att använda bränslet så effektivt som möjligt kommer det nya kraftvärmeverket även att producera el samtidigt som värme. Kraftvärmeverket drivs med spill från byggindustrin Bränslet som kommer att användas i det nya verket är returträ, som är spill från byggindustrin. Miljövinsterna blir därmed flera. Förutom att återanvända trä för produktion av el och fjärrvärme som redan tidigare använts är bränslet från returträ koldioxidfritt. Kraftvärmeverket i Jordbro byggs så att vi ska kunna använda även andra bränslen vid behov. Därmed kan bränslemixen anpassas efter vad som finns på marknaden och som har bäst priser. För Jordbroborna innebär investeringen att fjärrvärmepriserna fortsätter att vara stabila och konkurrenskraftiga. Redan idag produceras fjärrvärmen i Jordbro till 99 procent med biobränsle. Med kraftvärmeverket kommer fjärrvärmen att till 100 procent produceras med biobränslen – samtidigt som ovanligt ren el produceras. Det nya kraftvärmeverket bidrar således till Vattenfalls koncernvision – att ha en koldioxidneutral energiproduktion 2050. Investeringen beräknas bli 600 miljoner kronor. Tidslinje för bygget av kraftvärmeverket Februari 2009 – Första spadtaget tas. Juli 2009 – Pannmontaget startar December 2009 – Pannan är på plats Januari 2010 – Taklagsfest Februari 2010 – Driftstart April 2010 – Turbinen på plats Juni 2010 – Elproduktion Augusti 2010 – Provdrift 1 Se film om miljöarbetet vid kraftvärmeverket: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=q2-boWOWPT8[/youtube]