Nyhet | 2013-05-16 | 09:45

Revision med många eljobb på Ringhals 4

En relativt kort avställning men med ganska många anläggningsändringar, så beskriver revisionsledarna Tommy Gustafsson och Tommy Larsson årets revision på Ringhals 4 som inleds den 18 maj. 

Ringhals 4

Revisionen är planerad till en knapp månad och omfattar drygt 2100 jobb, varav en stor andel kräver omfattande avställningar i elsystemen för att arbeten i ställverk och relärum ska kunna genomföras. 

– Det är en planeringsutmaning att samordna avställningarna så att övriga revisionsjobb kan pågå ostört, säger Tommy Larsson. Avställningarna berör utrustning som elmatas från 500 V och neråt. Allt från manöverindikering i kontrollrummet till kraftmatning av ventiler kommer att påverkas. I princip kommer 25 procent av stationen periodvis att vara spänningslös. 

Tommy Gustafsson och Tommy Larsson

Revisionsledare Tommy Gustafsson och Tommy Larsson.

Jordbävningssäkring
– Vi har mycket seismikåtgärder på programmet, säger Tommy Gustafsson. På B- och C-sub ska ställverksskåp som innehåller säkerhetsklassad utrustning jordbävningssäkras genom att förankras mot intilliggande skåp, golv och väggar. Arbetet kommer att gå vidare på A- och D-sub nästa revision.  

Ett tvåårigt seismikjobb som avslutas i år är utbytet av reläer. Cirka 130 reläer byts ut mot nya som är dokumenterat jordbävningståliga. Båda dessa seismikjobb ingår i övergångsplanerna för att höja anläggningens säkerhet ytterligare enligt SSM:s krav. 

Arbete i relärum på R4

Så här såg det ut i relärummen revisionen 2012 och seismikåtgärderna fortsätter vid årets avställning.

Montage med dykare
I stora borvattentanken (RWST) installeras en vortexbrytare som ska motverka virvelbildning. Vortexbrytaren ser närmast ut som ett bord på sex ben som monteras över tankutloppen för att förhindra luftinsug i säkerhetssystem. 

– Montaget kommer att göras av dykare eftersom tanken inte kommer att tömmas under revisionen, berättar Tommy Gustafsson. Arbetet är beräknat till fyra dygn och ställer högra krav på renhet i system. 

Ytterligare en anläggningsändring är ombyggnaden av de övre nivåmätstudsarna på de tre accumulatortankarna i nödkylsystemet för reaktorhärden. Ändring av vattenvolymen i tankarna kräver att mätstudsarna flyttas för att utöka mätområdet. 

Dessutom sker byte av nedhållarfjädrar, hold down spring, som har till uppgift att hålla interndelarna på plats i reaktortanken.  

Treårsprovning kommer att ske av interndelarna. I övrigt är provningsverksamheten inte så omfattande i år. Inte heller på turbinsidan är jobben särskilt omfattande. Den största åtgärden är byte av generatorbrytare på turbin 41. 

Räls monterades i svallschaktet 2012

Förra sommaren monterades räls i svallschaktet som i år kommer att användas för att spärra av vattenflödet med bågsättare, så att man kan inspektera utloppstunneln från turbinanläggningen.

Inspektion i svallschakt
För första gången sedan starten kommer utloppstunneln mellan turbinanläggningen och svallbassängen att inspekteras. I fjol monterades räls och en mellanvägg i svallschaktet och i år kommer vattenflödet att stängas av med bågsättare, 21 bågformade element av stål och ekträ. När schaktet har dränerats inspekteras betong och armering för att bedöma reparationsbehovet inför revisionen 2014, då R4 planerar en längre avställning.  

– Vi ser fram emot en intensiv och rolig revision. Det är nu det ska hända, allt det som vi i revisionsorganisationen under lång tid planerat och förberett oss för. Vi vill se gott samarbete med god kommunikation och stort säkerhetsfokus!

Läs mer
Årets revisioner på Ringhals