Nyhet | 2012-06-05 | 14:00

Revision med turbinbyte på Ringhals 3

Nu inleds årets andra revision på Ringhals. Den 6 juni tas första turbinen ur drift och nu på lördag den 9 juni påbörjas arbete även på den andra turbinen.

Årets största jobb är bytet av högtrycksturbiner. Man väljer därför att ta anläggningen ur drift i två steg för att bytet av högtrycksturbiner ska bli så effektivt som möjligt. Turbinbytet är tidsstyrande men genom att först gå ner med ena turbinen och tre dygn senare med nästa, kan leverantören Alstom nyttja resurserna på bästa sätt.
Bytet beräknas öka den installerade effekten från 1047 till 1063 MW.

Jordbävningssäkring
I relärummet på A-sidan genomförs också ett omfattande jobb. Skåpen ska jordbävningssäkras och reläer ska bytas ut mot jordbävningssäkrade. Det är ett säkerhetshöjande arbete som ingår i de så kallade övergångsplanerna för att uppfylla myndighetskraven.
Arbetet slutförs vid revisionen 2013 men det är viktigt att komma igång redan i år för att prova logistiken och dra lärdomar till R4:s revision senare i år. Det är en logistikutmaning att genomföra eftersom utrymmena är trånga och många ska arbeta där samtidigt.

Miljökvalificeringsprojektet byter bland annat smörjoljemotorer till laddningspumpar och fläktmotorer till diverse rumskylare. De behöver bytas av åldersskäl och då passar det bra att byta till motorer med rätt täthetsklassning. Att de håller rätt täthetsklassing är viktigt för att inte vatten eller ånga ska kunna tränga in i motorn. I hjälpsystemen kommer man av samma skäl att byta packningar i många motorer.

Svallschakt R3
Förberedande arbeten
Under maj månad har det pågått arbeten i svallbassängen som är gemensam för Ringhals 3 och 4. En avdelare monteras för att dela av svallbassängen på mitten och skapa förutsättningar för strömningsfritt vatten som behövs inför kommande arbeten. Under revisionen ska man gjuta in en infästning för bågsättare vid utloppet från R3. Jobbet är en förberedelse inför att man nästa år ska montera en lucka och stänga till utloppskanalen från turbin för att dränera och inspektera den.

I år kommer en stor översyn att ske av en av reservkraftdieslarna. Andra jobb som kan nämnas är motorbytet på en av reaktorkylpumparna och generatorbyte på en dieselgenerator.

Revisionen på Ringhals 3 beräknas pågå i ungefär en månad.

Vad innebär en revision?
Varje år stängs reaktorerna av några veckor för att genomgå underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en del av uranbränslet ut. Allt för att göra kraftverket redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.

Mer än tusen personer brukar vara engagerade i en revision. Några hundra av dem har Ringhals som sin arbetsplats året runt. Övriga hyrs in från externa företag – många från närområdet men också långväga kärnkraftsspecialister från utlandet.

Arbetet pågår i skift dygnet runt och man följer en noggrann planering över de tusentals små och stora aktiviteter som ska utföras. När alla åtgärder är klara och säkerhetsmässigt godkända kan anläggningen startas igen och åter börja producera el.

Läs mer
Aktuellt driftläge på Ringhals