Nyhet | 2010-09-15 | 17:53

Revision på Forsmark 3

Forsmark 3

I söndags lämnade Forsmark 3 det svenska kraftnätet för årlig revision. Forsmark 3 har den längsta och största revisionen på Forsmark i år.

I år ligger revisionerna på Forsmarks tre reaktorer tidsmässigt direkt efter varandra. Först ut var Forsmark 1, som påbörjade sin revision den 8 augusti. Sist ut är nu den yngsta reaktorn, Forsmark 3, vars revision är planerad att pågå i 37 dygn, fram till den 19 oktober.

Förutom bränslebyte ska flera stora arbeten utföras på Forsmark 3. Bland annat ska tunnlarna där kylvattnet leds in till kärnkraftverket från havet renoveras. Flera reaktorsäkerhetshöjande åtgärder ska också utföras.

Revisioner på Forsmark