Nyhet | 2010-10-04 | 13:00

Revision på Ringhals 1

Den sista revisionen för i år är nu i full gång på Ringhals. Natten till i söndags, den 3 oktober, kopplades Ringhals 1 bort från elnätet för bränslebyte, underhåll, tester och modernisering.  

Fram till mitten av november kommer cirka 1500 personer att vara engagerade i revisionsarbetena, varav 1100 inhyrda entreprenörer från 105 företag, lokala såväl som utländska.  
Ringhals 1 har ett antal komplexa arbeten och viktiga provningar på programmet. Bland annat ska lågtrycksturbinerna testas och förberedelser ske inför bytet av lågtrycksturbiner 2011 och 2012. Årets revision omfattar också byte av ställverk för likspänning, förstärkning av helgjutna rostfria ventiler i reaktorsystemet samt betongarbeten i turbinanläggningen. Fokus ligger på att genomföra en säker och kvalitetsmässigt bra revisionsavställning.  

Det dagsaktuella läget för övriga reaktorer är att Ringhals 2 och Ringhals 4 producerar el med maximal effekt. Ringhals 3 är i slutfasen av sin revision och beräknas åter vara i drift den 11 oktober.        

För ytterligare information kontakta:
Gösta Larsen, Ringhals kommunikationschef

Tel: 0340-66 70 00
Ringhals AB
432 85 Väröbacka

Läs mer
Årets revisioner på Ringhals