Nyhet | 2010-08-27 | 10:00

Revision på Ringhals 3

Vid midnatt nu på lördag den 28 augusti inleds årets revisionsavställning på Ringhals 3, då blocket kopplas bort från elnätet för underhåll och modernisering.

Under den närmaste månaden kommer cirka 1600 personer att vara engagerade i revisionsarbetena, varav 1200 inhyrda entreprenörer såväl från lokala som utländska företag.

Utöver bränslebyte, diverse provningar och ordinarie underhållsåtgärder installeras nya reglerings- och kontrollsystem för turbinerna, vilket innebär övergång till modernare teknik både i anläggningen och i kontrollrummet.

Sedan föregående revisionsavställning har Ringhals 3 producerat 8,4 TWh med en tillgänglighet på nära 98 %. Det är tillräckligt för att förse hela Göteborg och kringliggande kommuner med el under ett år.

Övriga tre reaktorer på Ringhals producerar el med full effekt. Årets sista revision inleds i början av oktober på Ringhals 1.


För vidare information om revisionen på Ringhals 3, kontakta:
Göran Larsson, driftchef på Ringhals 3

För övriga frågor, kontakta:
Gösta Larsen, Ringhals kommunikationschef

T: 0340-66 70 00
Ringhals AB
432 85 Väröbacka

 

Läs mer
Årets revisioner på Ringhals