Nyhet | 2010-11-17 | 16:10

Revision på Ringhals – kraftsamling inför vintern

Ringhals tillverkas årligen ungefär en femtedel av den el som används i Sverige. Under några intensiva och noggrant planerade veckor varje år tas reaktorerna ur drift för bränslebyte, underhåll, tester och modernisering.

Vanligtvis sker revisionsavställningarna mellan maj och september. Revisionerna samordnas med tanke på landets elförsörjning.

Förra vintern var flera svenska kärnkraftreaktorer avställda för omfattande modernisering. Åtgärderna var komplexa och drog därför ut på tiden innan allt var klart, testat och godkänt. En av reaktorerna var Ringhals 1, där omfattande säkerhetshöjande investeringar gjordes. Bland annat installerades ett nytt reaktorskyddssystem och kylsystem dubblerades, vilket gör att R1, som togs i drift 1975, nu i många avseenden är jämförbar med en modern anläggning.

Många och trånga revisionsjobb
Även i år kommer Ringhals 1 att vara det block som avslutar sin revision sist i raden av reaktorerna på Ringhals. Avställningen inleddes den 3 oktober och beräknas sträcka sig in i andra halvan av november.

– Många åtgärder står på programmet. Vi ska bland annat byta ut ställverk för likspänning, förstärka stora rostfria ventiler i reaktorsystemet och göra förberedelser inför byte av lågtrycksturbiner, berättar Björn Sjöström, blockchef för R1.

Logistiken under årets revision är en utmaning. Många olika arbeten ska utföras och samordnas på begränsad yta inne i anläggningen. Totalt kommer 1500 personer att vara engagerade i revisionen, varav cirka 1100 entreprenörer från 105 olika företag.

– Vi jobbar ständigt för att förbättra vårt säkerhetsmedvetande och vår planering, säger Björn Sjöström. Nytt för i år att vi inför revisionen mer grundligt värderar vår förmåga att genomföra planerade projekt och revisionsarbeten. Detta sker enligt riktlinjer från IAEA, FN:s atomenergiorgan.

– Säkerheten kommer främst i allt vi gör, fortsätter han. Vi gör stora insatser inom säkerhetsutveckling; alltifrån våra attityder och arbetssätt till hårdvaran i anläggningen. Målet är att Ringhals säkerhetsarbete ska vara av världsklass.

Framåtanda trots tufft år
Personalen på Ringhals 1 har haft ett tufft år. Först 2009 års revision som blev längre och mer omfattande än beräknat, vilket i sin tur innebar att årets revision försköts från april till oktober. Sedan tillkom en kortare avställning under sommaren för att genomföra myndighetskrävda årliga tester av anläggningen. Nu laddar man för att återigen ta sig an en omfattande revisionsavställning och återstarta blocket lagom till vintersäsongen.

Björn Sjöström
– Vi vill inget hellre än att producera el när den som bäst behövs, säger Björn Sjöström, blockchef för Ringhals 1. Jag är imponerad av vilket engagemang det finns här bland personalen. Med gemensamma ansträngningar kommer vi att genomföra en säker och kvalitetsmässigt bra revision.

Läs mer
Årets revisioner

Aktuellt driftläge på Ringhals