Nyhet | 2010-09-17 | 15:14

Revisionen avslutad på Forsmark 2

Revisionen vid Forsmark 2 är slut och reaktorn levererar åter el ut på det svenska kraftnätet.

Forsmark 2 kommer att producera vid en effektnivå om cirka 320 MW fram till den 29 september då avställning sker för ventilbyte på högtrycksturbinerna.

Tillkommande arbeten innebar att revisionen och fasningen till det svenska kraftnätet blev några dagar försenad.

Revisionen på Forsmark 2 var årets kortaste revision på Forsmark och var en revision med ordinarie underhållsåtgärder och anläggningsändringar samt bränslebyte.