Nyhet | 2009-08-24 | 15:15

Revisionen i full gång på Ringhals 3

Sedan i lördags morse, den 22 augusti, är Ringhals 3 avställd för årets revision.

Revisionen beräknas ta cirka tre veckor i anspråk. På programmet står främst bränslebyte och förebyggande underhållsåtgärder samt ett fåtal anläggningsändringar.

Sedan förra revisionsavställningen har Ringhals 3 producerat drygt 8,5 TWh el, vilket är nästan 1 TWh mer än någonsin tidigare under en och samma driftsäsong.
I maj fick Ringhals 3 tillstånd av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att höja den termiska effekten med 5 %. Detta i kombination med att blocket haft en stabil produktion utan driftstörningar har bidragit till det goda produktionsresultatet. Tillgängligheten under driftsäsongen var 96 %.

I övrigt på Ringhals pågår revisioner på Ringhals 1 och Ringhals 2.
Ringhals 1 är på väg att avsluta sin revision. Återstarten har förskjutits på grund av utökad provdrift av de nya säkerhetshöjande installationer som gjorts under revisionen och är planerad till den 27 augusti.
På Ringhals 2 genomförs just nu den mest omfattande revisionen genom tiderna. Anläggningens hela instrument- och kontrollutrustning byts ut inklusive kontrollrummet. Återstart är planerad till andra halvan av november.
Ringhals 4 avslutade sin revision i maj och är i full produktion.


För vidare information om revisionen på Ringhals 3, kontakta:
Göran Molin, blockchef på Ringhals 3 och 4

För övriga frågor, kontakta:
Gösta Larsen, Ringhals kommunikationschef

T: 0340-66 70 00
Ringhals AB
432 85 Väröbacka


Lämnat av:
Ringhals kommunikationsavdelning, telefon: 0340-66 70 00

Läs mer

Årets revisioner på Ringhals
Lägesrapport från revisionen på Ringhals 1, 2009-06-30
Nya kontrollrummet växer fram på Ringhals 2, 2009-07-07
Så arbetar vi med säkerhetsfrågor