Nyhet | 2013-05-20 | 13:59

Revisionen på Forsmark 3 har startat

Forsmark 3

Natten mellan lördag och söndag lämnade Forsmark 3 det svenska kraftnätet för revision. Cirka 1 500 personer kommer att arbeta under revisionen som beräknas pågå i 27 dygn.

En revision innebär att hela anläggningen ställs av under en period för att genomgå tester, moderniseringar, underhållsåtgärder och bränslebyte.

– Hittills har allt gått enligt plan. I söndags lyfte vi av kupolen på reaktorinneslutningen och strax efter midnatt lyfte vi av reaktortanklocket inför kommande arbeten. I övrigt har det under helgen genomförts en hel del förberedelsearbete, säger Kenneth Stensson, revisionsprojektledare vid Forsmark 3.

Revisionen startade söndagen den 19 maj klockan 00:00 och är planerad att pågå fram till lördag den 15 juni.

Två förnyelseprojekt tillhör de största arbetena som ska utföras under revisionen. Det ena arbetet är utbyte av två yttre skalventiler, vars funktion är att snabbt kunna stänga och hindra att ånga släpps ut från reaktortanken.

Det andra arbetet är installation av inkopplingsmöjligheter för alternativ kylning av reaktorn i långtidsförlopp. Detta är ett säkerhetshöjande projekt för att möjliggöra anslutning av extern kylutrustning. Vatten kommer att kunna hämtas från kondensationsbassängen (wetwell) till en extern kylutrustning och sedan återföras till reaktorinneslutningen via ett sprinklersystem.

Under revisionerna samlas kärnkraftsexperter från hela världen på Forsmark för att arbeta tillsammans.

– Det är cirka 800 revisionsentreprenörer som kommer utifrån för att arbeta under revisonen på Forsmark 3. Totalt kommer revisionen att sysselsätta cirka 1500 personer, säger Kenneth Stensson, revisionsprojektledare.

Om revisionerna på Forsmark

Förra årets revision på Forsmark 3