Nyhet | 2011-10-13 | 14:06

Revisionen på Forsmark 3 i sitt slutskede

Revision på Forsmark 3, lågtrycksturbinerna

Revisionen på Forsmark 3 har efter 40 dygn av 42 planerade nu kommit in i sin slutfas.
– Många moderniseringar och säkerhetshöjande åtgärder har utförts. Nu pågår provningar och kontroller inför uppstart, säger Christer Gustafsson, revisionsprojektledare.

Stora arbeten har utförts under revisionen på Forsmark 3. Bland annat har underhållsarbeten utförts på lågtrycksturbinerna samt i tre av kylvattenkanalerna. Samtliga styrstavar i reaktorhärden har inspekterats och ett nytt moderatortanklock har installerats i reaktortanken.

Till de största moderniseringsåtgärderna under revisionen hör bland annat montaget av rörbrottsförankringar. Åtgärden höjer reaktorsäkerheten genom att anläggningen blir mindre sårbar vid ett rörbrott. Stora rörsystem för havsvatten har bytts ut mot rör av ett material som är tåligare mot korrosion och kapaciteten i vissa system som kyler reaktorn har höjts.

Nu ligger fokus på att återställa anläggningen och göra den klar för ytterligare en driftsäsong. Många provningar av systemen pågår liksom kontroller inför uppstart.
–Återstart av Forsmark 3 är planerad att ske nu i helgen, säger Christer Gustafsson.