Nyhet | 2011-06-22 | 11:29

Revisionen vid Forsmark 1 är avslutad

Årets stora revision vid Forsmark 1 är över. Klockan 10:37 i förmiddags började Forsmark 1 att leverera el till det svenska kraftnätet efter en avställning på 73 dygn.

– Med tanke på de omfattande tillkommande arbetena med fuktavskiljaren är jag nöjd över den begränsade förlängningen på tre dygn, säger Michael Jansson, revisionsledare.

Provningarna före driftsättning har gått bra och enligt plan. Kontrollerna har varit extra många före fasning i år eftersom nya komponenter som till exempel högtrycksturbiner och mellanöverhettare installerats.

Nu väntar en fortsatt provningsperiod på två veckor för anläggningens komponenter och system, vilket innebär att effekten kommer att variera under denna period.

För ytterligare information kontakta:
Claes-Inge Andersson, kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB
Tel: 070-530 05 13
e-post: cin@forsmark.vattenfall.se