Nyhet | 2010-05-28 | 08:20

Revisionen vid Forsmark 2 flyttas till augusti

Forsmarks Kraftgrupp AB har beslutat att flytta revisionen vid Forsmark 2 från perioden 30 maj - 15 juni till perioden 22 augusti - 7 september. Flytten är en konsekvens av det strejkvarsel som Fastighetsanställdas förbund lagt mot viss personal som ska arbeta vid Forsmark 2:s revision.

Denna flytt innebär samtidigt att möjligheten ökar för Forsmark 2 att slutföra arbetet med att få fram en lösning på vibrationsproblemen i högtrycksreglerventilerna på turbinerna i anläggningen. Om så är fallet kan åtgärder börja införas i samband med den framflyttade revisionen.

För mer information kontakta:
Claes-Inge Andersson, kommunikationschef, Forsmarks Kraftgrupp, 070-530 05 13.