Nyhet | 2011-10-24 | 09:30

Revisionsåret på Forsmark är avslutat

Revisionerna på Forsmark är avslutade och alla tre reaktorerna drivs nu vid full effekt.
– Vi kan konstatera att revisionerna har genomförts på ett bra sätt, med endast mindre förändringar i förhållande till de ursprungliga tidsplanerna, säger VD Stefan Persson
.

Lågtrycksturbiner F3Underhållsarbeten utfördes på lågtrycksturbinerna på Forsmark 3 under årets revision.

Vid de årliga revisionerna ställs reaktorerna av för underhållsarbeten, moderniseringar och bränslebyten.

Den största revisionen genomfördes i år på Forsmark 1, där bland annat de båda högtryckstur-binerna byttes ut. Flera säkerhetshöjande åtgärder infördes också. Revisionen pågick i 73 dygn mellan den 10 april och den 22 juni.

Revisionen på Forsmark 2 var mindre omfattande och kunde kortas ned med ett dygn efter 20 dygns avställning.
– Att vi kunde avsluta tidigare än beräknat beror på att flera arbeten gick bättre än förväntat, bland annat servicen av drivdonen som reglerar styrstavarna i reaktorhärden, säger Mats Ljungberg, revisionsprojektledare för Forsmark 2.

Sent på kvällen den 17 oktober avslutades den sista revisionen på Forsmark för i år. Då fasade Forsmark 3 till det svenska kraftnätet efter knappt 44 dygns avställning. Återstarten skedde drygt ett dygn senare än planerat på grund av tillkommande arbeten, bland annat vid uppstar-ten av anläggningen.

Ett stort antal underhålls- och moderniseringsåtgärder utfördes under revisionen på Forsmark 3.
– Många arbeten var planerade i reaktorhallen. Bland annat byttes bränsle i reaktorhärden, ett nytt moderatortanklock installerades i reaktortanken och alla härdens styrstavar provades, säger Christer Gustafsson.

Läs mer om revisionerna