Nyhet | 2009-06-26 | 14:39

Revisionsdags på Forsmark 2009

Forsmark kärnkraftverk

Sommartider är revisionstider på Forsmark. Nu är det alltså dags att ställa av kärnkraftsverkets reaktorer för bränslebyte, modernisering, förberedelser för effekthöjning samt säkerhetshöjande åtgärder.

Under revisionen ska Forsmark 1 och 2 kopplas in på det nya ställverk som Svenska Kraftnät arbetar med i Forsmark och som ska ersätta det gamla ställverket från 1977.

Planerade reaktoravställningar:
Forsmark 1
28 juni-19 juli
Fokus ligger på arbetsmiljö och rena system. Det största och prioriterade arbetet är provningen av samt inkopplingen till Svenska Kraftnäts nya ställverk.

Forsmark 3
31 juli-29 augusti
Mellan 15-20 anläggningsändringar och ett stort antal förebyggande underhållsåtgärder planeras. Kontroll och provning av styrstavar prioriteras och är också det arbete som styr revisionen i tid.

Forsmark 2
13 september-29 oktober
Sist men inte minst omfattar den största revisionen under 2009 reaktorsäkerhetshöjande åtgärder, åldringsåtgärder och ordinarie underhåll.

Bland annat ska fyra nya mellanöverhettare på vardera 100 ton installeras och ersätta de gamla som byts av åldringsskäl. De nya mellanöverhettarna har även redan från början dimensionerats för att kunna möta en framtida effekthöjning.

För ytterligare information kontakta:

Claes-Inge Andersson, Kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, 070-530 05 13
Tomas Hägg, Biträdande Kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, 070-362 17 72