Nyhet | 2009-10-16 | 14:01

Revisionsförlängning Forsmark 2

Tidplanen för revisionen vid Forsmark 2 har reviderats och den planerade tidpunkten för fasning till nät flyttas från 29 oktober till 20 november.

Tidsstyrande i den reviderade planen är införandet av nytt högtrycksdränagesystem, så kallat framåtpumpning.

I arbetet med den reviderade tidplanen har Forsmark 2 belyst och värderat orsakerna till förseningen samt risk för ytterligare förseningar. Även konsekvenserna av att avbryta framåtpumpningsprojektet och göra det färdigt i samband med nästa års revisionsavställning har värderats. Forsmark 2 bedömer att den nu valda inriktningen har de minst negativa konsekvenserna som helhet.

För ytterligare information kontakta:

Claes-Inge Andersson, Kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, 070-530 05 13