Nyhet | 2007-05-22 | 15:00

Revisionssäsongen inledd på Ringhals

Pressmeddelande: I fredags togs Ringhals 3 ur drift för den årliga översynen – revisionen – som i år är extra omfattande och därför längre än normalt.

Flera stora arbeten, som ingår i det pågående moderniserings-
programmet, skall genomföras under stoppet. Ett sådant är utbytet av högtrycksturbinerna. De nya kommer att ha bättre verkningsgrad och därmed kunna producera mer el. Vi kommer också att byta statorerna på de båda generatorerna – komponenter som väger flera hundra ton och där bara intransporten är ett projekt i sig.

Ett tidskrävande jobb är utbytet av värmeväxlarna på komponentkylsystemet inne i reaktorinneslutningen. På kondensorerna – de stora värmeväxlare där ångan kyls av havsvattnet – skall ett stort antal av de yttre tuberna bytas. Till det kommer ordinarie service och underhållsjobb inklusive bränslebyte.

För att kunna genomföra alla projekten behövs, förutom Ringhals egen personal, drygt 900 entreprenörer från firmor såväl från regionen som från andra länder.
Om allt går enligt planerna kommer Ringhals 3 att vara åter i drift under andra halvan av juni.

För vidare information, kontakta:
Blockchef Ingemar Engkvist
T: 0340-66 70 00
Ringhals AB
430 22 Väröbacka


Lämnat av:
Ringhals informationsenhet, telefon: 0340-66 70 00
Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.