Nyhet | 2013-09-06 | 08:45

Revisionsstart på Ringhals 2

Årets revision på Ringhals 2 kommer att pågå i ungefär en månad från startdatumet den 7 september. Bland annat kommer den transformator som fick bytas ut förra sommaren tillbaka efter renovering. 

Rnghals 2 

– Vi har en hel del arbeten inplanerade, men det är inga gigantiska jobb som väntar vid årets revision, säger revisionsledarna Martin Björn och Rikard Lindström. Tidsstyrande är miljökvalificeringen (MILK), som följs av test av reaktorskyddssystemet.  

MILK-projektet byter i år ut bland annat kontaktdon till ventiler och fläktmotorer till kylare i pumprum mot ny utrustning som har dokumenterat högre miljöklassning. 

Ny transformator i gammal kostym
Ett annat jobb är återinstallationen av huvudtransformatorn. I juni 2012 gick den ena huvudtransformatorn sönder och en reservtransformator togs i bruk. Nu har den renoverade transformatorn kommit tillbaka från ABB:s serviceverkstad. För att inte uppehålla reservtransformatorn för länge beslutade man sig för att bygga upp en ny transformator i den befintliga transformatorlådan. Den transformator som kommit tillbaka är alltså i skick som ny och avsedd att användas under blockets resterande livslängd. Installationen beräknas ta 17 dygn och samtidigt med detta sker byte av magnetiseringstransformatorer. 

Transfomatrn anländer

I augusti anlände den renoverade, 240 ton tunga, transformatorn till Videbergs hamn efter en 20 timmar lång resa från Drammen i Norge.

Jordbävningssäkring
Seismikprojektet fortsätter i år med uppstagning av kringsystem för att klara jordbävning. Även omgummeringen av rör i huvudkylsystemet fortsätter, i år på turbinsidan. Dessutom ändras tryckavsäkringen av kylsystemet för avställd reaktor.  

Den inspektion av dränageschakt och kylvattenavlopp som tidigare planerats för årets revision har dock skjutits till nästa revision. 

Exempel på andra stora jobb:

  • Ny basprogramvara i reaktorskyddssystemet
  • Byte av magnetventiler
  • Byte av hold on-spring (spänner in interndelarna i reaktortanken)
  • Inspektion och eventuell reparation av turbinventiler 

Totalt kommer cirka 1100 personer att vara engagerade i revisionen, varav 800 är entreprenörer. 

– Som vanligt sätter vi säkerheten först och vill att alla tillämpar STARK (Stanna upp, Tänk efter, Agera, Reflektera, Kommunicera). Ett säkert och bra jobb under revisionen ger också säker och stabil drift, säger Martin och Rikard. 

Martin Björn och Rikard Lindström

Revisionsledarna Martin Björn och Rikard Lindström 

Mer tid för förberedelse
Till årets revision tycker revisionsledarna att de har haft bättre förutsättningar för förberedelse och bättre tid att ta vara på erfarenheter från tidigare år. Bland annat har de tittat närmare på hur planeringen fungerat totalt sett samt hur tester och provkörningar i samband med uppstart utfördes förra året.

– I år vill vi att testerna ska löpa på bättre utan att krocka med andra aktiviteter, säger Martin. En framgångsfaktor från 2012 var containmentkoordinatorerna som skötte samplaneringen av arbeten i reaktorinneslutningen, något man fortsätter med även i år.

Revision på R3
Även på Ringhals 3 pågår revisionsarbeten just nu. Avställningen inleddes den 10 augusti och beräknas vara avslutad den 31 oktober. Det är årets längsta revision på Ringhals och arbetena går mycket bra.


Läs mer
Årets revisioner på Ringhals
Aktuellt driftläge