Nyhet | 2012-06-26 | 13:15

Ringhals 1 åter i drift efter årets revision

Ringhals 1 fasades åter in på kraftnätet den 25 juni efter den årliga översynen. Revisionen inleddes den 6 maj och avslutades planenligt igår måndag. Ringhals 1 beräknar nå full effekt den 29 juni.

Årets stora arbete var installation av nya lågtrycksturbiner på den ena av de två turbinsträngarna. De nya turbinerna är effektivare än de gamla och beräknas kunna ge cirka 10 MW extra effekt. Under revisionen har också bränslebyte, en stor mängd provningar och underhållsåtgärder gjorts. Totalt har drygt 1300 personer varit delaktiga i revisionsarbetet på Ringhals 1.

 – Årets revision har fungerat mycket bra, och alla som varit delaktiga i revisionen – såväl egen som inhyrd personal – har med sitt engagemang bidragit till att säkert samarbete stått i fokus, säger Björn Sjöström, blockchef för Ringhals 1. Vi har inför och under revisionen lagt ner omfattande arbete på planering för att till exempel fånga upp och hantera tillkommande arbeten, något som gett gott resultat.

Aktuellt driftläge för övriga reaktorer på Ringhals, 26 juni
Ringhals 2 är ur drift för utbyte av en transformator. Planerad återstart är i början av augusti.
Ringhals 3 är i revision och planeras återstarta i början av juli.
Ringhals 4 kör för fullt och går ner för revision den 11 augusti.

För vidare information om Ringhals 1, kontakta:
Björn Sjöström, blockchef för R1

Ytterligare information lämnas av:
Gösta Larsen, Ringhals kommunikationschef
Telefon: 0340-66 70 00
Ringhals AB
432 85 Väröbacka

Lämnat av: Ringhals kommunikationsavdelning
Telefon: 0340-66 70 00