Nyhet | 2007-04-13 | 10:15

Ringhals 1 höjer effekten med ca 13 MW

SKi beslöt den 12 april att godkänna provdrift med höjd effekt vid Ringhals 1. Effekthöjningen är 1,5% vilket motsvarar ca 13 MW eleffekt. Årsproduktionen vid Ringhals 1 ökar därmed med ca 100 GWh (100 miljoner kilowattimmar) vilket motsvarar förbrukningen i ca 4 000 eluppvärmda villor.

Effekthöjningen har möjliggjorts genom bytet av högtrycksturbiner, som genomfördes 2005, och förbättrade analyser. De nya turbinerna kan ta emot mer ånga från reaktorn och analyserna har visat att effekthöjningen kan genomföras med fortsatt god säkerhet.

Effekthöjningen kommer att genomföras under den kommande veckan.

Vill du har ytterligare upplysningar kontakta
Torsten Bohl, informationschef Ringhals AB eller Mats Ladeborn, blockchef Ringhals 1. Du når båda via Ringhals växel telefon:0340-66 70 00

Ringhals informationsenhet