Nyhet | 2011-09-26 | 10:00

Ringhals 1 i revision

I söndags den 25 september kopplades Ringhals 1 bort från elnätet för årlig planerad revisionsavställning.

Det innebär att samtliga reaktorer på Ringhals under en begränsad period kommer att vara avställda av olika skäl. Vi jobbar för att utan onödigt dröjsmål komma igång med vår elproduktion igen.

Årets revision på Ringhals 1 beräknas pågå cirka sju veckor, då bränslebyte, underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar ska genomföras. Återstart planeras ske den 8 november. Styrande för revisionslängden är bytet av lågtrycksturbiner på den ena turbinsträngen samt fortsatt byte av säkerhetsställverk – i år ska det dieselsäkrade nätet på den ena elsidan bytas.

Aktuellt driftläge för övriga reaktorer på Ringhals

Ringhals 2 ställdes av för revision den 1 april. I revisionens slutskede inträffade en brand som kräver omfattande brandsanering innan blocket kan återuppta elproduktionen. Återstart av Ringhals 2 är planerad till den 18 november.
Ringhals 3 togs från nät den 11 september för undersökning av sprinklersystemet i reaktorinneslutningen. Ytterligare kontroller av driftklarheten i säkerhetsrelaterade system genomförs nu, enligt ett föreläggande från Strålsäkerhetsmyndigheten. När myndigheten godkänt Ringhals redovisning kan återstart ske.
Ringhals 4 är avställd sedan den 31 maj och genomför i år den mest omfattande revisionen någonsin på Ringhals, då bland annat ånggeneratorerna, tryckhållaren och stora komponenter i turbinanläggningen har bytts ut. Den 8 september slutfördes installationen på reaktorsidan, men arbete återstår i turbinanläggningen. Planerad återstart är den 20 oktober.

För samtliga reaktorer gäller att en säkerhetsredovisning ska lämnas till SSM innan myndigheten kan ge starttillstånd.

För mer information kontakta:
Ringhals kommunikationschef Gösta Larsen, tel 0340-66 75 91

Läs mer
Årets revisioner på Ringhals
Så arbetar vi med säkerhetsfrågor