Nyhet | 2011-11-21 | 13:10

Ringhals 1 och Ringhals 4 på elnätet igen

Ringhals går mot avslutningen av årets rekordlånga revisionsperiod. Den 15 november avslutades årets revision på R4 och sedan natten till söndagen den 20 november producerar R1 åter el till elnätet.

Årets revision på Ringhals 4 har varit mycket omfattande med byte av ånggeneratorer och tryckhållare samt turbinmodernisering. Vi har i många stycken fått en anläggning som är i skick som ny. De ingående delprojekten var komplexa att genomföra och avställningen tog därför två månader längre tid än planerat. Under blockets uppstartsperiod sker omfattande testprogram under sammanlagt tre veckor. Inledningsvis sker drift vid låg effekt med en av turbinerna igång.

Revisionen på Ringhals 1 genomfördes i huvudsak enligt planerna och innehöll bland annat byte av lågtrycksturbiner på den ena turbinsträngen samt byte av säkerhetsställverk. Full effekt beräknas vara nådd den 23 november.

Om ett par veckor kommer Ringhals 3 att vara tillbaka i drift efter sin revision, och i mitten av december även Ringhals 2 efter avslutad brandsanering.

Aktuellt läge för Ringhals reaktorer:
R1: Åter i drift efter revisionsavställning från den 25 september till den 20 november
R2: Brandsanering pågår och återstart beräknas ske den 17 december
R3: Revision pågår sedan den 5 november, återstart planeras den 5 december
R4: Återstartades den 15 november efter den största moderniseringen genom tiderna

Läs mer
Årets revisioner på Ringhals