Nyhet | 2010-06-24 | 17:35

Ringhals 1 stängs av för periodiskt test

Ringhals 1 kommer att tas ur drift i slutet av vecka 26 för att genomföra periodiska provningar av en rad system och utrustningar.

Dessa prov genomförs normalt sett under den årliga översynsperioden - revisionen. Eftersom Ringhals 1 i år har senarelagt sin revision från maj till oktober, är detta inte möjligt, då sista datum för provens genomförande skulle ha passerats.

Ringhals 1 tas ur drift den 4 juli och beräknas vara åter i drift den 25 juli.