Nyhet | 2009-04-07 | 13:44

Ringhals 1 uppgraderar kategoriseringen av tidigare rapporterad avvikelse

I den fortsatta analysen av varför en automatisk utstyrning av ett säkerhets-system var avstängt på Ringhals 1 för en tid sedan, har driftledningen för Ringhals 1 beslutat att kategorisera om avvikelsen från den preliminära kategori 2 till kategori 1. Rapportervärda omständigheter, som avvikelser från säkerhets-bestämmelserna på kärnkraftverk kallas, delas in i tre kategorier. Kategori 1 innebär bland annat att en redovisning av händelsen och ett åtgärdsprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten SSM. Myndigheten ska därefter meddela tillstånd till återstart. Bedömningen att avvikelsen är en 1:a på den internationella skalan för kärnkrafthändelser - INES - kvarstår. Det var när Ringhals 1 hade tagits ur drift för den årliga översyns-perioden i mitten av mars som avvikelsen upptäcktes. Ett system för automatisk igångsättning av en serie säkerhetsfunktioner hade varit urkopplat under en tids drift. Samtliga dessa funktioner hade emellertid kunnat startas från kontrollrummet, om en situation där de skulle behövas hade inträffat. Arbetet med den redovisning, som nu skall lämnas till SSM, påbörjades omedelbart efter att avvikelsen upptäckts. Ringhals 1 har ytterligare en dryg månads driftstopp för moderniseringsarbeten framför sig, innan återstart kan bli aktuellt.

För vidare information, kontakta:

Kommunikationschef Gösta Larsen, Telefon: +46 (0)340 66 75 91. Mobil: +46 (0)706 40 31 28.