Nyhet | 2012-04-03 | 14:45

Ringhals 2 åter i drift efter ett års produktionsstopp

Måndagen den 2 april fasades Ringhals 2 åter in på elnätet efter en årslång avställning, huvudsakligen orsakad av omfattande saneringsarbete efter branden i en våtdammsugare i maj 2011.

– Jag är mycket imponerad av den uthållighet och det engagemang som personalen har visat under dessa månader för att göra Ringhals 2 klar för drift igen, säger Lars Björnkvist, blockchef för R2. Vi är många som har jobbat hårt för att blocket skulle komma igång.

Efter avslutat återställningsarbete efter branden gav Strålsäkerhetsmyndigheten den 27 januari godkännande för återstart av anläggningen. Avställningen förlängdes dock cirka två månader på grund av ombyggnader av ventiler i hjälpmatarvattensystemet. R2 kommer att drivas med 94 procents reaktoreffekt fram till nästa revisionsavställning, då pumparna byggs om permanent.

Ringhals 1 har körts med reducerad effekt sedan slutet av december på grund av problem med ventiler i reaktorns dränagesystem. Tack vare ett omfattande och framgångsrikt analysarbete har effektnivån de senaste veckorna stegvis kunnat ökas igen. Blocket körs nu med 83 procents effekt och planeras ligga kvar på den nivån tills årets revisionsavställning inleds, den 6 maj.

Ringhals har nu lämnat sin slutliga rapport till SSM angående de svetsavtätningar som upptäcktes i nödkylsystem på Ringhals 4 hösten 2011. Detta var en avvikelse som innebar upprepning av en tidigare händelse från 2005, och Ringhals driftledning har därför beslutat att kategorisera det inträffade som 1 på den internationella INES-skalan. Ringhals har sedan 2005 vidtagit en rad åtgärder för att förhindra att föremål lämnas kvar i systemen efter reparations- och ändringsarbeten.

Ringhals 3 körs med full effekt och inleder sin månadslånga revisionsavställning den 6 juni. Även Ringhals 4 kör för fullt och går ner för revision den 11 augusti.

Ytterligare information lämnas av:
Gösta Larsen, Ringhals kommunikationschef

T: 0340-66 70 00
Ringhals AB
432 85 Väröbacka

Läs mer
Branden på R2 – vad var det egentligen som hände
INES-skalan