Nyhet | 2013-10-09 | 10:00

Ringhals 2 åter i drift

Nu är ytterligare en av reaktorerna på Ringhals redo för vintersäsongen. Tisdagen den 8 oktober började Ringhals 2 planenligt åter producera el efter årets revisionsavställning. 

Produktionsstoppet varade en månad och omfattade bland annat bränslebyte, ordinarie underhållsåtgärder, moderniseringar och provningar. Bland annat har en huvudtransformator bytts ut och ett flerårigt arbete med att jordbävningssäkra instrumentutrustning har fortsatt. 

Totalt var cirka 1100 personer engagerade i revisionen, varav 800 inhyrda från entreprenörsfirmor. 

Årets revision var kort, och planeringen är igång för kommande års översynsperioder som kommer att vara mer innehållsrika och omfatta flera säkerhetshöjande åtgärder.  

Aktuellt driftläge för Ringhals reaktorer, 9 oktober
R1: Drift med full effekt.
R2: Effektuppgång efter årets revision.
R3: I revision sedan den 10 augusti. Återstart planeras den 31 oktober.
R4: Drift med full effekt.

För vidare information om Ringhals 2, kontakta:
Lars Björnkvist, blockchef på R2
För övriga frågor, kontakta:
Gösta Larsen, Ringhals kommunikationschef   

Telefon: 0340-66 70 00
Ringhals AB
432 85 Väröbacka

Läs mer
Årets revisioner på Ringhals