Nyhet | 2007-02-22 | 12:00

Ringhals 2 åter i drift

Ringhals 2 åter i drift

Ringhals 2 levererar åter el till kraftnätet, efter helgens stopp för att åtgärda ett läckage i en ventil på en flödesmätkrets.

Det var i fredags, den 16 februari, som Ringhals 2 togs från nätet sedan ett internt läckage i primärsystemet hade ökat. Läckaget var då 0,2 liter per minut. Tillåten gräns är 3,8 liter per minut.

Ett rör i en flödesmätkrets, med liten diameter (ca 15 mm), och en ventil kapades ut under helgen och ett nytt rör med ventil installerades. Reparationen har gått bra. En analys visar att skadan på ventilhuset var orsakat av temperaturvariationer i rörsystemet. I systemet finns ytterligare fem motsvarande rör och ventiler som har kontrollerats och varit utan avvikelser. Rör och ventiler har isolerats för att problemet inte ska uppstå igen. Under stoppet gjordes även några andra mindre underhållsarbeten.

Den första av de två turbinerna började producera el till kraftnätet under natten mot onsdagen. Återstart av den andra turbinen är planerad till torsdag kväll. Vid rutinmässiga kontroller i samband med återstart upptäcktes otäthet inuti två ventiler i turbinsystemet.
Ventilerna har ingen säkerhetsmässig funktion och sitter i ett system utan radioaktivitet. Full effekt beräknar vi nå under fredagen.

För vidare information kontakta:
Produktionschef Lars Eliasson
Telefon: 0340-66 70 00
Ringhals AB
430 22 Väröbacka


Lämnat av:
Ringhals informationsenhet, telefon: 0340-66 70 00
Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10