Nyhet | 2008-06-19 | 14:30

Ringhals 2 återstartar

SKI gav sitt tillstånd för återstart av Ringhals 2 kl. 13.15 på torsdagen den 19 juni. Nu pågår förberedelser för återstart av anläggningen.

På midsommardagen beräknas Ringhals 2 kunna fasas in på elnätet. Anläggningen kommer sedan att producera vid 90 % effekt enligt tillståndet från SKI.

För mer information, kontakta kommunikationschef Gösta Larsen. Du når honom via vår växel 0340-66 70 00.