Nyhet | 2007-12-10 | 13:50

Ringhals 2 går ner för åtgärder på en pumpmotor

Ringhals 2 tas ur drift under eftermiddagen den 10 december för att åtgärda vibrationer i motorn till en av anläggningens kylvattenpumpar. I nuläget är det oklart hur lång tid åtgärderna kommer att ta.

Aktuellt driftläge på Ringhals