Nyhet | 2011-04-01 | 14:00

Ringhals 2 i revision

Årets första revision på Ringhals inleds natten till lördagen den 2 april, då Ringhals 2 tas ur drift under cirka sex veckor för årlig översyn.

– Jag är mycket nöjd med den stabila driftsäsongen som vi har bakom oss, säger Lars Björnkvist, blockchef för Ringhals 2. De nya digitala instrument- och kontrollsystemen och kontrollrummet, som installerades vid förra revisionen, har fungerat mycket bra. Under den 13 månader långa driftsäsongen sedan föregående revision har blocket producerat 7,3 TWh el.

Under årets revision kommer bränslebyte, diverse provningar och ordinarie underhållsåtgärder att genomföras liksom säkerhetshöjande åtgärder och moderniseringar.

Ett av de största revisionsjobben är byte av hjälpmatarvattenpumpar, vilket kommer att ge ett extra tillskott till elproduktionen. Efter utbytet kan blocket återigen producera vid 100 procents reaktoreffekt – de gamla pumparna har sedan några år medgivit drift vid 94 procents effekt. Dessutom sker översyn av två reservkraftdieslar och ett flerårigt revisionsarbete inleds med omgummering av rör i saltvattensystemet.

Övriga tre reaktorer på Ringhals producerar el vid full effekt.

För vidare information om revisionen på Ringhals 2, kontakta:
Lars Björnkvist, blockchef för Ringhals 2

För övriga frågor, kontakta:
Gösta Larsen, Ringhals kommunikationschef

T: 0340-66 70 00
Ringhals AB
432 85 Väröbacka

Läs mer
Årets revisioner på Ringhals
Så arbetar vi med säkerhetsfrågor