Nyhet | 2012-08-09 | 21:00

Ringhals 2 inspekterar reaktortanken

Vid det belgiska kärnkraftverket Doel har man, i samband med en inspektion av reaktortanken, funnit vad som kan vara avvikelser i materialstukturen i delar av tanken. Ytterligare undersökningar pågår för att ta reda på vad det är som syns på de data man fått fram. Delar av tanken är från samma tillverkare som den som finns i Ringhals 2 och Ringhals följer därför utvecklingen i Belgien noga.

Reaktortanken i Ringhals 2 kommer att genomgå den ordinarie tioårsinspektionen under årets revision, som inleds den 15 september. Det är normalt en omfattande provning men vi kommer nu också att ta hänsyn till de belgiska resultaten, som vi fortlöpande kommer att få ta del av.

Reaktortanken på Ringhals 2 är väldigt väl dokumenterad, ända från tillverkningen i början av 70-talet. Ett flertal undersökningar har gjorts sedan dess, utan att vi hittat indikationer av det slag som nu upptäckts i Doel.

Informationslämnare: Ringhals kommunikationschef Gösta Larsen, tel 0340-66 75 91

Läs mer
Information på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats