Nyhet | 2007-07-27 | 09:30

Ringhals 2 stängs för revision

Idag stängs Ringhals 2 av för den årliga översynen – revisionen.

Sedan förra årets revision har Ringhals 2 producerat 7,3 miljarder kilowattimmar – tillräckligt för att försörja två städer av Göteborgs storlek. Tillgängligheten – produktionsförmågan – har varit 95,5 %.

Under revisionen genomförs underhållsåtgärder och bränslebyte. Dessutom provas ett flertal system, till exempel kommer en täthetsprovning av reaktorinneslutningen att genomföras.

En omfattande modernisering av elsystemen kommer att slutföras och på turbinsidan genomförs en översyn på en av lågtrycksturbinerna.

Ringhals 2 beräknas vara åter i drift i mitten av augusti.


För vidare information, kontakta:
Lars Eliasson, chef för Ringhals 2. Ni når honom via vår växel.

T: 0340-66 70 00
Ringhals AB
430 22 Väröbacka


Lämnat av:
Ringhals informationsenhet, telefon: 0340-66 70 00
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.