Nyhet | 2011-12-06 | 12:30

Ringhals 3 åter i drift

Natten till tisdagen den 6 december fasade Ringhals 3 in på elnätet igen efter en planenlig revisionsavställning.

Under revisionen har bränslebyte samt diverse provningar och ordinarie underhållsåtgärder gjorts. En säkerhetshöjande åtgärd är att en ny fristående funktion för reaktorsnabbstopp har införts. Dessutom har en av reaktorkylpumparna bytts ut.
Revisionen genomfördes helt planenligt. Arbetet har pågått under en månad och har engagerat cirka 800 personer.

Aktuellt driftläge för övriga reaktorer på Ringhals
Ringhals 1: drift vid full effekt
Ringhals 2: återställning av anläggningen pågår efter brandsanering, återstart är planerad till den 5 januari.
Ringhals 4: i drift sedan den 15 november. Blocket har i år genomgått en omfattande modernisering och ett provprogram pågår ytterligare ett par veckor för den nyinstallerade utrustningen.

Läs mer
Aktuellt driftläge på Ringhals