Nyhet | 2008-08-19 | 17:10

Ringhals 3 går ner för bränslekontroll

Vid analys av en ordinarie effektmätning i reaktorhärden på Ringhals 3, upptäcktes en avvikelse mot förväntat resultat.

Vidare undersökning visade att några av de bränsleelement som bytts ut under årets översyn inte var designade enligt Ringhals specifikationer. Blockledningen beslutade då att stänga av Ringhals 3 för fortsatt undersökning.

Händelsen rapporterades omedelbart till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM fd SKI) som en "rapportervärd omständighet". Ringhals har preliminärt klassat felet som INES 1 - den lägsta graden på den internationella skalan för kärnkraftshändelser.

En omanalys av härden har påbörjats och troligtvis behövs inga andra åtgärder i anläggningen. Den nya härdanalysen kommer att säkerhetsgranskas och därefter skickas till SSM för utlåtande innan Ringhals 3 återstartas.

Blocket beräknas kunna vara åter i drift efter helgen.

För ytterligare information kontakta
Kommunikationschef Gösta Larsen 0706-403128