Nyhet | 2007-08-08 | 13:50

Ringhals 3 har startat efter årets revision

Ringhals 3 är åter i drift efter en lång översynsperiod – revision och effekthöjningsåtgärder. Tyvärr blev den åtskilligt längre än vad som var planerat. Förseningarna berodde på en underskattning av komplexiteten och omfattningen av de projekt som skulle genomföras med och kring turbinerna.

Arbetena i turbinhallen omfattade byte av generatorer, högtrycksturbiner, mellanöverhettare, rörledningar och ett stort antal ventiler. Arbetena har varit tekniskt avancerade och detaljplaneringen och samordningen av de olika momenten i åtgärdsprogrammet var inte tillräckligt bra för att tidplanen skulle kunna hållas.
På reaktorsidan gick allt enligt planerna med bland annat byte av två stora värmeväxlare och en omfattande provning av reaktortanken.

Förutom Ringhals egen personal har drygt 900 entreprenörer varit engagerade i årets revision. Dessa har kommit från firmor såväl från regionen som från andra länder.

Nu fortsätter den provdriftperiod som inleddes i början av året och som syftar till att effekten på Ringhals 3 varaktigt ska kunna höjas till ca 1080 megawatt. En så kallad tracermätning - för att noggrannare bestämma effektnivån - kommer att genomföras under hösten. Först därefter kan den slutliga effektnivån fastställas.
För vidare information, kontakta:
stf blockchef Göran Dahl
T: 0340-66 70 00
Ringhals AB
430 22 Väröbacka


Lämnat av:
Ringhals informationsenhet, telefon: 0340-66 70 00
Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.