Nyhet | 2012-06-07 | 10:15

Ringhals 3 i revision

Den årliga revisionsavställningen har inletts på Ringhals 3. Den 6 juni togs den första turbinen från nät och nu på lördag den 9 juni påbörjas arbete även på den andra turbinen.

Den största insatsen under revisionen är bytet till nya effektivare högtrycksturbiner. Under den månadslånga avställningen kommer även säkerhetshöjande åtgärder att göras för att jordbävningssäkra instrumentutrustning. Dessutom sker bränslebyte, ordinarie underhåll och provningar. 

2012 har varit ett mycket lugnt och stabilt driftår för Ringhals 3. Tillgängligheten har varit i det närmaste 100 procent. Hittills i år har blocket producerat cirka 4 TWh el, tillräckligt för att försörja cirka
384 000 eluppvärmda villor.

Aktuellt driftläge för övriga reaktorer på Ringhals, 7 juni
R1: I revision, planerad återstart 25 juni
R2: Blocket drivs med reducerad effekt, cirka 807 MW, tills årets revisionsavställning inleds 15 september.
R4: Full effekt, revisionen inleds 11 augusti

För vidare information om Ringhals 3, kontakta:
Göran Molin, blockchef för R3 och R4

För övriga frågor, kontakta:
Gösta Larsen, Ringhals kommunikationschef

Telefon: 0340-66 70 00
Ringhals AB
432 85 Väröbacka

Läs mer
Revision med turbinbyte på Ringhals 3
Aktuellt driftläge på Ringhals