Nyhet | 2008-07-18 | 08:30

Ringhals 3 i revision

Tidigt på fredagsmorgonen kopplades Ringhals 3 bort från elnätet för årets revisionsavställning.

Under den tre veckor långa avställningen kommer Ringhals 3 att förses med nytt bränsle och genomgå underhålls- och investeringsåtgärder. Bland annat kommer en av reaktorkylpumparna att ses över och en transformator bytas ut. Allt för att göra anläggningen redo för fortsatt säker och pålitlig elproduktion.

Ringhals har fått tillstånd av Strålsäkerhetsmyndigheten (tidigare Statens Kärnkraftsinspektion) att förbereda anläggningen för en effekthöjning på drygt 5 % på Ringhals 3. Under revisionen kommer därför åtgärder genomföras så att effekthöjningen kan ske under kommande driftsäsong.

Närmare 800 personer kommer att vara involverade i revisionsarbetena, varav cirka 550 är entreprenörer som representerar ett 50-tal olika företag.

Sedan förra revisionen har Ringhals 3 producerat ca 7,4 TWh, miljarder kilowattimmar, vilket är tillräckligt för att förse Göteborg och kringliggande kommuner med el under ett år.

För vidare information, kontakta:
Stf blockchef Lennart Skärström
T: 0340-66 70 00
Ringhals AB
430 22 Väröbacka

Revision på Ringhals

Så arbetar vi med säkerhetsfrågor