Nyhet | 2007-07-19 | 08:00

Ringhals 4 åter i drift med mer effekt

Första turbinen fasades mot nätet i tisdags och anläggningen är nu på väg upp till full effekt.

Det största arbetet under den årliga översynen – revisionen – har varit bytet av lågtrycksturbinerna. De nya har en förbättrad verkningsgrad – de använder ångan mer effektivt – vilket innebär att den elektriska effekten ökar med cirka 40 megawatt. Den extra effekten gör att vi kan producera ytterligare drygt 300 miljoner kilowattimmar per år, vilket motsvarar årsförbrukningen hos 15 000 eluppvärmda villor. Turbinbytet ingår i det stora investeringsprogram på närmare 14 miljarder som skall göra Ringhals säkrare, minska miljöpåverkan och öka effekten med ca 500 megawatt.

Förutom sedvanliga inspektioner, underhållsarbeten och bränslebyte har revisionen omfattat inspektion av de tre ånggeneratorerna och en reaktorkylpump.

Cirka 950 personer har arbetat under revisionen, varav 730 från olika entreprenörsföretag.

Revisionen på Ringhals 3 förlängd

Uppstarten av Ringhals 3 har blivit fördröjd på grund av de omfattande arbetena med bytet av högtrycksturbinerna. Återstarten av R3 planeras till i slutet av juli.


För vidare information, kontakta:
Göran Molin, chef för Ringhals 4 eller Ingemar Engkvist, chef för Ringhals 3. Du når båda via vår växel.

T: 0340-66 70 00
Ringhals AB
430 22 Väröbacka


Lämnat av:
Ringhals informationsenhet, telefon: 0340-66 70 00
Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.