Nyhet | 2011-09-30 | 14:20

Ringhals 4 får starta provdrift

Strålsäkerhetsmyndigheten godkände den 30 september Ringhals ansökan om provdrift av Ringhals 4 efter bytet av ånggeneratorer och tryckhållare.

Provdriften kommer att pågå under cirka tre veckor efter fasningen till elnätet och omfatta en lång rad olika driftfall, exempelvis turbin- och reaktorsnabbstopp.

Innan anläggningen kan återstartas måste emellertid SSM ge ytterligare ett godkännande, enligt ett föreläggande från myndigheten den 16 september om driftklarhetsverifiering av säkerhetssystem. Kompletterande kontroller av driftklarheten pågår nu på Ringhals 4 för de säkerhetssystem som har en sådan utformning att de inte kan testas fullt ut under verkliga förhållanden. Resultaten kommer därefter att redovisas för SSM.
Fasning är planerad till den 20 oktober.

För mer information kontakta:
Ringhals kommunikationschef Gösta Larsen, tel 0340-66 75 91

Läs mer
Årets revision på R4
Ringhals granskar driftklarheten