Nyhet | 2008-05-30 | 15:30

Ringhals 4 i revision

Nu är årets revisionsavställning på Ringhals 4 i full gång.

I torsdags, den 29 maj, inleddes årets revision på Ringhals 4. Under den fyra veckor långa avställningen kommer Ringhals 4 att förses med nytt bränsle och genomgå underhålls- och investeringsåtgärder. Allt för att göra anläggningen redo för fortsatt säker och pålitlig elproduktion.

Bland annat kommer styrstavarnas drivutrustning att bytas ut och en av elgeneratorerna får en ny rotor. Avslutningsvis kommer ett test av reaktorinneslutningens täthet att göras.

Sedan förra revisionen har Ringhals 4 producerat ca 7 TWh, vilket är tillräckligt för att förse Göteborg och kringliggande kommuner med el under ett år.

- Den gångna driftsäsongen har varit riktigt bra, säger Göran Molin, chef för Ringhals 4. Produktionen har varit hög och stabil med en tillgänglighet på hela 99 %. Även våra mål inom säkerhet och miljö har nåtts på ett tillfredsställande sätt.

Återstarten av Ringhals 2, som gick i revision i början av maj, har blivit fördröjd på grund av problem med en pump. Preliminär tidpunkt för återstart är onsdag den 4 juni.
Ringhals 1 och Ringhals 3 producerar el med full effekt och kommer att gå i revision senare under sommaren.


För vidare information om Ringhals 4, kontakta:
Göran Molin, blockchef på Ringhals 4
T: 0340-66 70 00
Ringhals AB
430 22 Väröbacka

För vidare information om Ringhals 2, kontakta:
Per Therén, driftchef på Ringhals 2
T: 0340-66 70 00
Ringhals AB
430 22 Väröbacka

Revision på Ringhals

Så arbetar vi med säkerhetsfrågor